02188814622
09363548118

مارکتینگ

آموزش ربات دیوار
تبلیغات نمایشی در تیکینو
نتورک مارکتینگ چیست؟
تأثیر اینستاگرام بر رسانه‌ها و فرهنگ جوانان
استفاده از اینستاگرام به عنوان ابزار بازاریابی و تجارت الکترونیک
نقش و مسئولیت‌های ادمین اینستاگرام
ترند‌ها و راهکار های جذب مشتری در دنیای دیجیتال مارکتینگ
اهمیت محتوا در دیجیتال مارکتینگ
تبلیغات دیجیتال
الگوریتم اینستاگرام
صفحه بندی نوشته ها