02188814622
09363548118

مشاوره فروشندگان

اگر فروش را از دیدگاه تئوری بازیها بررسی کنیم، فروش یک بازی بلند مدت بر مبنای اررزش است. دو نکته در این رویکرد قابل توجه است. اول اینکه فروش یک بازی بلند مدت است نه کوتا مدت و دوم اینکه بر مبنای ارزش کالا شکل می گیرد و نه قیمت ان.

برای داشتن سازمان فروش کارا و منسجم، قدم نخست داشتن نگرش درست به فرایند فروش است. چگونه تیم فروش تان را شکل دهید و یا چگونه ان را تجدید سازمان کنید؟ چه رویکردی را به فروش و چگونه گی انجام جلسلت فروش درونی کنید؟ چه تکنیک های برای انجام ثمر بخش جلسات فروش لازم است تا در ذهن نیرو هایتان درونی شود؟ چه فرایند فروشی برای سازمان شما مناسب است؟

تیم تیکینو به شما کمک خواهد کرد فروش خود را تجدید سازمان دهید و با فرایند ها و نگرش مشتری محور، فروش خود را افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید

با استفاده از فرم زیر با ما جهت مشاوره کسب و کار ارتباط برقرار کنید

ارسال پیام موفق بود